Open Belgisch Kampioenschap Championnat “open” de Belgique 2018

Wanneer:
2 december 2018 @ 08:30 – 16:00
2018-12-02T08:30:00+01:00
2018-12-02T16:00:00+01:00
Waar:
Gemeentelijke Sporthal Putte
Ertbrandstraat 58
2950 Kapellen
België
Contact:
Raymond Van Giels
+32 478 51 98 90

Open Belgisch Kampioenschap 2018​​ ALGEMENE INFORMATIE

 

De Koninklijke Belgische Worstelbond vzw (“KBWB”) organiseert in samenwerking met de Vlaamse Worstelbond en Olympus Kapellen de “ Open Belgische Kampioenschappen Worstelen 2018 “(“BK”).Voor de wedstrijden op de kampioenschappen is het sportieve UWW-reglement van 2018 van toepassing. Indien er daarop afwijkingen worden gemaakt, zal dat apart worden vermeld. Verder is het Competitiereglement van de KBWB van toepassing.

DATUM, STIJL EN PLAATS

Zondag 02/12/2018 Vrije Stijl (alle leeftijdscategorieën)

 

Gemeentelijke Sporthal Putte ( het Kooike)

Ertbrandstraat 58

B 2950 Kapellen​​ 

België

 

DEELNAME

De inschrijvingen worden opengesteld voor ALLE WORSTELAARS MET EEN GELDIGE VERGUNNING afkomstig van de NATIONALE federatie van het land waar ze verblijven.

De wedstrijdlicentie en/of de vereiste documenten moeten getoond worden tijdens de accreditatie en de weging. Indien er geen gelijkende foto van de worstelaar op de licentie staat, moet de worstelaar ook een identiteitsbewijs kunnen voorleggen.

Verenigingen kunnen een ongelimiteerd aantal worstelaars per gewicht- en leeftijdsklasse inschrijven. De inschrijving gebeurt door de clubverantwoordelijke. Voor Belgische clubs geldt dat ze alle eventueel bij de KBWB openstaande saldi betaald hebben vooraleer ze mogen deelnemen aan het BK.

De ingevulde inschrijvingsformulieren dienen uiterlijk​​ 7​​ dagen voor de wedstrijddatum aan te komen bij onze Wedstrijdcoördinator, bij voorkeur per e-mail. In dit geval moeten de inschrijfformulieren uiterlijk 25 november 2018 ontvangen zijn bij:

 

Koninklijke Belgische Worstelbond vzw,
p/a  Luc Onzia
Bredestraat  107
2180 Ekeren

E-mail: olympus@telenet.be

LET OP: stuur uw inschrijving tijdig op! Inschrijvingen die later dan​​ 25 november​​ ​​ toekomen, worden niet geaccepteerd. Op de wedstrijddag is inschrijven niet mogelijk.
Ingeschreven worstelaars die niet verschijnen op de wedstrijddag, moeten toch hun inschrijfgeld betalen.

Iedere deelnemer kan slechts in één leeftijdscategorie en één gewichtsklasse uitkomen.

 

ORGANISATIE

Er wordt conform het UWW-reglement geworsteld in de volgende categorieën:

Leeftijdscategorieën

De leeftijdsklassen zijn de volgende:

 

SCHOLIEREN  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ geboortejaar 2004-2003​​ jaar (vanaf geboortejaar2005 met medisch attest en toelating van ouders)

KADETTEN.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ geboortejaar 2002-2001 jaar (vanaf geboortejaar2003 met medisch attest en toelating van ouders)

JUNIOREN.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ geboortejaar​​ 2000-1998​​ jaar (vanaf geboortejaar2001 met medisch attest en toelating van ouders)

SENIOREN.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Vanaf geboortejaar 1998

 

 Mannen  ​​​​ 

 

U 15

KADETTEN

JUNIOREN

SENIOREN

1

38

45

57

57

2

41

48

61

61

3

44

51

65

65

4

48

55

70

70

5

52

60

74

74

6

57

65

79

79

7

62

71

86

86

8

68

80

92

92

9

75

92

97

97

10

85

110

125

125

 

 

 

 

Daar waar deze reglementen niet in voorzien beslist het wedstrijdbureau. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk, tenzij dat wat voorzien is in het Belgisch wedstrijdreglement.

De coördinatie van het BK ligt volledig in handen van de KBWB.  De KBWB zorgt voor voldoende scheidsrechters en voor het versturen van inschrijfformulieren naar de verenigingen.

 

DAGINDELING

 • Accreditatie van deelnemers is mogelijk tussen 08:00 en 08:30 uur indien het verschuldigde inschrijfgeld is betaald en waarbij de geldigheid van de wedstrijdlicentie wordt gecontroleerd.

 • De weging van de atleten zal plaatsvinden van 08u30 tot 09u00.

 • Opening 10.00 uur

 • Vanaf 10u30 tot 14u00 zijn de wedstrijden voor de eliminaties en de kwartfinales (op twee matten). Ná de kwartfinales wordt er een pauze gehouden, als de tijd dit toelaat.

 • Zodra mogelijk vinden de halve finales (op een of twee matten) en finales (op één mat) plaats.

 • Eventuele promotionele of ceremoniële activiteiten zullen in de pauze worden gehouden.

 

 

 

PRIJZEN

De volgende prijzen worden verleend:

 • le prijs : een gouden medaille

 • 2e prijs : een zilveren medaille

 • 3e prijs : een bronzen medaille

 

PROTOCOLLAIRE CEREMONIE

Deelname van prijswinnaars aan de protocollaire ​​ ceremonie is verplicht.​​ 
De huldigingen en prijsuitreiking vinden plaats binnen 45 minuten na afloop van de laatste partij.
In verband met eventuele persfoto’s geschiedt de huldiging van de prijswinnaars enkel en uitsluitend in volledig trainingspak of worsteltricot.. 

KOSTEN

De inschrijfgelden zijn als volgt:

-       scholieren en kadetten : € 10

-       junioren en senioren : € 15.

Bankrekening: ​​ IBAN: BE 14 4137 1853 0183   ​​ ​​​​ BIC: KREDBEBB

Bij inschrijving maar niet verschijnen op de wedstrijddag wordt toch inschrijfgeld aangereke

Championnat "open" de Belgique 2018

 

CHAMPIONNAT OPEN DE BELGIQUE – INFORMATIONS GENERALES

 

La Ligue Royale Belge de Lutte (LRBL) organise, en collaboration avec le Vlaamse​​ Worstelbond, le championnat open de la Belgique 2018.​​ Pour les compétitions pendant le championnat, le règlement sportif UWW de 2018​​ s'applique. Si des modifications sont effectuées, cela sera mentionné séparément. En outre, le Règlement des compétitions de la LRBL s'applique.

 

STYLE – DATE - ADRESSE

 

Dimanche le 02/12/18 lutte libre

 

Salle de sports municipale​​ Putte ( ‘t Kooike)

Ertbrandstraat​​ 

B 2950 Kapellen België

 

 

PARTICIPATION

 

L’inscription sera ouverte à TOUS LES LUTTEURS ET LUTTEUSES AVEC UNE​​ LICENCE VALABLE de la Fédération Nationale du pays dans lequel ils résident.

La licence de compétition et / ou les documents requis doivent être présentés lors de l'accréditation et de la pesée. S'il n'y a pas de photo similaire du lutteur sur la licence,​​ le lutteur doit également pouvoir soumettre une pièce d'identité.

Les clubs peuvent enregistrer un nombre illimité de lutteurs en poids et en classe d'âge.

L'inscription doit être faite par le responsable du club. Pour les clubs belges, ils doivent avoir payé toutes leurs dettes auprès de l’LRBL avant qu'ils ne puissent participer au championnat ouvert de la Belgique.

Les formulaires d'inscription remplis doivent parvenir à notre coordonnateur de la compétition, de préférence par courrier électronique, au plus tard 7 jours avant la date de la compétition. Dans ce cas, les formulaires d'inscription doivent être reçus au plus tard le 25 novembre 2018 à:

 

Ligue Royale Belge de Lutte,
p/a  Luc Onzia
Bredestraat  107
2180 Ekeren

E-mail: olympus@telenet.be

 


ATTENTION:​​ 

 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter la date des inscriptions! Les formulaires d'inscription devront nous parvenir au plus tard le 25 novembre. Il n’y aura pas d’inscription le jour de la​​ compétition. Les lutteurs inscrits qui ne se présentent pas le jour de la compétition devront en tout cas payer leurs frais d'inscription.​​ Chaque participant ne peut participer qu’à une catégorie d'âge et en une classe de poids.

 


ORGANISATION

La réglementation UWW est appliqué dans les catégories suivantes:


Catégories d'âge: Les classes d'âge sont les suivantes:

U15 ​​  nés en 2004 – 2003 (à partir de 13 ans avec certificat médical et la permission des parents)

Cadets ​​  nés en 2002 – 2001 (à partir de 15 ​​ ans avec certificat médical et la permission des parents)

Juniors ​​  nés en 1998 à 2000 (à partir de 17 ​​ ans avec certificat médical et la permission des parents)

Seniors ​​  à partir de l'année de naissance 1998

 

HOMMES

 

U 15

KADETTEN

JUNIOREN

SENIOREN

1

38

45

57

57

2

41

48

61

61

3

44

51

65

65

4

48

55

70

70

5

52

60

74

74

6

57

65

79

79

7

62

71

86

86

8

68

80

92

92

9

75

92

97

97

10

85

110

125

125

 


Tous cas non prévu au règlement sera soumis au​​ bureau de compétition. Il n’est pas de possible de​​ faire appel contre cette décision, sauf ce qu’il est prévu dans le règlement belge. La coordination du Championnat ouvert de Belgique est entièrement entre les mains de la LRBL. La LRBL fournit des arbitres suffisants et envoye des formulaires d'inscription aux associations affiliées.


FORMAT DU JOUR

 • L'accréditation des participants est possible entre 08h00 et 08h30 si les frais d'inscription requis ont été payés et la validité de la licence de concours est vérifiée.

 • La pesée se déroulera de 8h00 à 9h00

 • Ouverture de la compétition à 10h00

 • De 10h30 à 14h00, les tours éliminatoires et les quarts de finale (sur deux tapis). Après les quarts de finale, une pause aura lieu si le temps le permet.

 • Dès que possible, les demi-finales (sur un ou deux tapis) et les finales (sur un tapis) auront lieu.

 • Toute activité de promotion ou de cérémonie se déroulera pendant la pause.

 

 

RECOMPENSES


Les prix suivants sont attribués:

 

 • 1ier​​ prix. Médaille d’or

 • 2ième ​​​​ prix. Médaille d’argent

 • 3ième​​ prix. Médaille de bronze

 

CEREMONIE​​ PROTOCOLLAIRE

La participation des lauréats à la cérémonie protocollaire est obligatoire.

L’hommage ​​ et la cérémonie de remise des prix auront lieu dans les 45 minutes suivant le dernier combat.

Dans le cadre des photos de presse, l’hommage des lauréats​​ n'aura lieu que dans un survêtement ou en tenue de lutte.

 

FRAIS
Les frais d'inscription sont les suivants:

 • Jeunes jusqu'à 16 ans: 10 €

 • À partir de 17 ans : 15​​ 

Bank: ​​ IBAN: BE 14 4137 1853 0183   ​​ ​​​​ BIC: KREDBEBB

 

Les lutteurs inscrits qui ne se​​ présentent pas le jour de la compétition devront en tout cas payer leurs frais d'inscription.

 

Share
Dit bericht is geplaatst door Luc. Maak dit favoriet permalink.